" Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym
  działającym przy sądzie rejonowym. […]
  Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
  orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa." 

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 
Art. 1 i 3.1 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY

OLEKSY PAWEŁ

 

Kancelaria czynna jest od 7.30 do 15.30 w dni robocze.

Przyjęcia interesantów - wtorki od godz 13.00 do 15.00. 

 

UL. SADOWA 2 lok. 5

18-400 ŁOMŻA

woj. podlaskie, POLSKA

 

tel. 86 223 50 55

e-mail: lomza.oleksy@komornik.pl

NR KONTA: 45 2030 0045 1110 0000 0268 7650