Serwis Komorników Sądowych: http://www.komornik.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl/

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330882

Konstytucja RP: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090010007